Metsamajandus

Metsamajanduse eesmärgiks on metsade efektiivne kuid jätkusuutlik majandamine.
Pakume metsamajandusteenust terviklahendusena ning teostame ka hooajalisi metsamajanduslikke töid.

 

Meie poolt pakutavad teenused:

Metsamaade haldamine

  • Metsamaade pikaajaline haldamine
  • Raiete planeerimine ja sissemärkimine
  • Tulu ja kulu kalkuleerimine
  • Raiete teostus ja järelvalve
  • Metsauuenduse planeerimine ja teostamine
  • Kultuurihooldus ja valgustusraie
  • Metsamajanduslik konsultatsioon
  • Metsaomaniku huvide kaitsmine

Saada meile
teade!Näiteks müügisoov,
tagasiside või
muu pakkumine.

Kiri on edukalt saadetud!