Teises kvartalis jätkus okaspuupalkide kiire hinnatõus

Erametsakeskuse puidu hinnainfo järgi kujunes käesoleva aasta teise kvartali põhimärksõnaks niigi kõrgete okaspuupalkide hindade veelgi kiirem tõus – hinnad püstitasid kõigi nelja sortimendi lõikes absoluutse rekordi.

Kvartaliga kasvas hind männipalkidel 17,7%, männipeenpalkidel 15,7%, kuusepalkidel 25% ja kuusepeenpalkidel 22,4%. 2021. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind Erametsakeskuse hinnastatistika alusel männipalgil 104,01€/tm, männipeenpalgil 93,72 €/tm, kuusepalgil 99,77 €/tm ja kuusepeenpalgil 91,65 €/tm.

Lehtpuu jämesortimentide hinnad on valdavalt möödunud kvartaliga langenud (kasepalk 1,5%, haavapalk 2,9% ja lepapalk 0,8%). Ainsana pole muutunud kasepaku hind.

Paberipuiduturul oli aasta esimeses kvartalis hinnatrendid puuliigigruppide osas erisuunalised – okaspuit kallines, lehtpuit odavnes, ja see on täpselt risti vastupidi eelmise kvartali olukorraga. Männi- ja kuusepuit kallinesid vastavalt 1,3% ja 4,8% ning kase- ja haavapuit odavnesid vastavalt 0,7% ja 5,7%.

Küttepuidu hinnatrend keeras aasta teises kvartalis tõusule ning hind kasvas märtsiga võrreldes 5,6%.

Lähemalt saab 2021. aasta II kvartali puiduturu ülevaatega tutvuda SIIN.

Kvartaalset puiduhindade statistikat koostab Erametsakeskusele Heiki Hepner (OÜ Tark Mets).

Allikas: Erametsakeskus