Metsa haldamine

Metsa haldamine

Metsa haldamine on teenus metsaomanikele, kellel pole endal aega või piisavalt metsamajanduslike teadmiseid oma metsa majandamiseks.

PROMETS OÜ on metsandusspetsialistide poolt loodud metsamajandusteenust pakkuv ettevõte. Planeerime ja teostame raieid ning korraldame metsauuendustöid. 

Üle 15 aastase metsamajandusliku kogemusega tagame professionaalse lähenemise metsale kui ökosüsteemile.

Pakume terviklahendusi metsakava koostamisest kuni ümarmaterjali transpordini. 
Ettevõtte eesmärgiks on vastutustundlik ja loodussäästlik metsade majandamine nii, et säiliks mets ka tulevastele põlvkondadele.

Osutame metsamajandusteenust terviklahendusena ning teostame ka hooajalisi metsamajanduslikke töid. Selleks oleme loonud metsamajandusliku hariduse ja pikaajalise töökogemusega meeskonna, kes teab, kuidas metsa kui keskkonnaga ringi käia. 


Meie eelised

Kogemus – Suurimaks eeliseks on pikaaegne metsakasvatuslik kogemus mille tulemusena suudame metsa majandada nii, et ka tulevikus mets kasvaks ja säiliks.
FSC ja PEFC – Omame pikaaegset kogemust sertifitseeritud metsade haldamises. 
Kiirus ja usaldusväärsus – Reageerime kiiresti ning tagame professionaalse koostöö.

Teenuste nimekiri

  • Raiete planeerimine ja sisse märkimine
  • Raie teostus ja järelevalve
  • Reiemeistri teenus (loe siit)
  • Metsauuenduse planeerimine ja teostamine
  • Kultuurihooldus ja valgustusraie
  • Metsa hindamine
  • Metsamajanduslik konsultatsioon
  • Metsaomaniku huvide kaitsmine

Kasulikud lingid

Metsaregister
Erametsakeskus
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Metsaseadus
Metsa Majandamise Eeskiri

metsa haldamine