Metsa ost

Metsa ost õiglase hinnaga!

Kui oled otsustanud metsakinnistu ära müüa, siis küsi kindlasti pakkumist ka meie käest.

Oleme huvitatud metsa ostust mandri Eestis ning Saaremaal. 

Metsakinnistu hind sõltub suuresti puiduturust. Kuna metsamaterjali hinnad on pidevas muutuses, siis hetke väärtuse teada saamiseks palun esitage meile hinnapäring.

Metsakinnistu hektari hind
sõltub hetke puiduturust.


Soovid müüa metsakinnistut või raieõigust?

Saada pakkumine!

Metsa ostuhinna määravad mitmed asjaolud. Peamiseks hinna kujundajaks on metsakinnistu kogu puidu tagavara ning selle vanus. Väga suureks hinna kujundajaks on ka kinnistu asukoht ja ligipääsetavus.
Metsa ostu pakkumise tegemise teeb lihtsamaks metsamajandamiskava olemasolu. Selle põhjal saame teha teile esialgse pakkumise metsa ostuks andmete alusel. Kui esmane hinna suurusjärk on teile sobilik, siis käime tutvume metsaga ning seejärel vormistame lõpliku pakkumise metsa ostuks.

Metsamajandamiskava puudumine ei mõjuta hinda.

Omame pikaaegset metsahindamise kogemust ning saame teha pakkumise metsa ostuks ka ilma metsamajandamiskavata.

Tasuta metsa ostu hinnapakkumine.

Hinnapakkumise tegemine metsa ostuks on teile tasuta ning pakkumise küsimine ei kohusta teid tehingut tegema.

Metsakinnistu ostu-müügi tehing kinnitatakse notariaalselt.
Reeglina tasub tehinguga seotud kulud ostja.


Mida me ostame?

Metsakinnistute ost:
Oleme huvitatud igas arenguklassis olevatest metsadest. Kõrgeimat hinda saame loomulikult pakkuda kohe raiutavate kinnistute eest, kuid oleme väga huvitatud ka keskealistest ning noorest metsast.

Raiutud metsamaa ost:
Raiutud metsamaa puhul on tegemist kas täielikult või osaliselt läbiraiutud metsaga. Huvi sellise metsa vastu on suur, kuna õige majandamise korral tagab see kasumliku metsapõlvkonna tulevikuks.

Talukohad ja põllud:
Oleme huvitatud ka talumaadest mille kooseisu võivad kuuluda: elamumaa, põllumaa ning metsamaa.


Metsa müük ja tulumaks

Tutvuge metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisega SIIT


Raieõiguse ost

Ostame kasvava kasvava metsa raieõigust fikseeritud hinnaga ja väljatuleku alusel üle kogu Eesti.

Kasvava metsa raieõiguse ost vormistatakse kirjaliku lepinguga raieõiguse müüja ja raieõiguse ostja vahel raieõiguse võõrandamise lepingu näol. Tegemist ei ole notariaalse tehinguga ning seetõttu on lepingu sõlmimine lihtne ja kiire.

Vajadusel aitame teid ka metsateatise vormistamisel ning raiete planeerimisel.

Loe lähemalt raieõiguse ostust SIIT


USALDA OMA METS MEILE!

Metsa ost

Kasulikud lingid:

Metsaregister
Erametsakeskus
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Metsaseadus
Metsa Majandamise Eeskiri