Teenused

Meie eesmärgiks on metsade efektiivne kuid jätkusuutlik majandamine.

Pakume metsamajandusteenust terviklahendusena ning teostame ka hooajalisi metsamajanduslikke töid.


Meie poolt pakutavad teenused:

  • Metsakinnistute ost
  • Kasvava metsa raieõiguse ost
  • Hakkepuidu ost
  • Metsamaade haldamine
  • Raiete planeerimine ja sissemärkimine
  • Raie teostus ja järelvalve
  • Metsauuenduse planeerimine ja teostamine
  • Kultuurihooldus ja valgustusraie
  • Metsamajanduslik konsultatsioon
  • Metsaomaniku huvide kaitsmine

SOOVID MÜÜA METSAKINNISTUT VÕI RAIEÕIGUST?

Saada pakkumine!