Raieõiguse hind

Millest sõltub raieõiguse hind?

Raieõiguse hind ehk kasvava metsa hind sõltub mitmest tegurist:

  1. Puiduturu hinnast
  2. Asukohast
  3. Raiutava puidu sortimendist
  4. Raieliigist
  5. Raiutava puidu kogusest
  6. Ligipääsust

Puiduturu hind

Raieõiguse hinda kujundab hetke puiduturg. Kuna puiduturg on äärmiselt kõikuv, siis ka metsast saadav tulu võib kuude lõikes erineda. Alati enne raieõiguse pakkumiste võtmist  tasuks uurida hetke hinda ning prognoositavat hinnakõikumist järgnevatel kuudel. Puidu hinnad on pidevas muutuses ning seetõttu ka kasvava metsa hind on muutlik. Kvartaalset puiduhindade statistikat näeb Erametsakeskuse kodulehelt: SIIT

Raieõiguse asukoht

Raieõiguse hinna kujunemisel on suureks teguriks selle asukoht. Kuna metsamaterjali transport on oluline kuluosa, siis mida lähemal asub raiutav mets puidu lõppostjast seda kõrgemaks kujuneb tulu metsaomanikule. Paberipuu eksporditakse laevatades Eestist välja ning seetõttu on kokkuostjad sadamates. Palki seatakse saeveskites üle Eesti ning ka küttepuud ostetakse üle Eesti.
Seega raieõiguse hind sõltub suuresti raiutava metsa kaugusest lähimast sadamast kus paberipuud kokku ostetakse. Mandri Eestis on peamisteks sadamateks Pärnu, Paldiski ja Kunda.

Raiutava puidu sortiment

Raieõiguse hind sõltub raiutavast puidu sortimendist.
Kõige suuremat tulu toovaks sortimendiks on palk. Järgneb paberipuu ning seejärel küttepuu.

Raieliik

Hind sõltub raieliigist kuna erinevate raiete teostamine on erineva kuluga.
Lageraiet teostatakse valdavalt langetustraktoriga mille tootmiskiirus on kordades suurem kui käsiraie puhul.
Kõige kulukam on käsimeeste raie. Näiteks harvendusraie latiealises metsas. Samas töö tulemus kaalub üle töö kõrge maksumuse.

Raiutav puidu kogus

Üldiselt on väikemate kui 300 tm raiete ülestöötamise hind natuke kallim, kuna metsamasinate transport on kulukas.

Ligipääs

Raieõiguse hind sõltub raielangi ligipääsetavusest.
Mida kaugemal on raielank sõiduteest, seda kulukamaks kujuneb metsamaterjali koondamine. Samuti mängib suurt rolli pinnase tugevus.


KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE OST

Kasvava metsa raieõiguse ost vormistatakse kirjaliku lepinguga raieõiguse müüja ja raieõiguse ostja vahel raieõiguse võõrandamise lepingu näol. Tegemist ei ole notariaalse tehinguga ning seetõttu on lepingu sõlmimine lihtne ja kiire.

Ostame kasvava metsa raieõigust fikseeritud hinnaga ja väljatuleku alusel.

Raieõiguse võõrandamine fikseeritud hinnaga – Teeme pakkumise kogu raieõiguse ostuks ning tasume kogu summa enne raietööde algust.
Raieõiguse võõrandmaine väljatuleku alusel – Teeme pakkumise sortimentidele ning ülestöötamisele ja transpordile. Enne raietööde alustamist tasume kokkulepitud ettemaksu. Peale puidu realiseerimist ja koguse selgumist tasume lõpliku summa.

Raieõiguse võõrandamine väljatuleku alusel on riskivabam tehing mõlemale osapoolele, kus müüja saab reaalselt selle tulu mida raiutav mets välja annab.

Loe rohkem raieõiguse ostu kohta: SIITSOOVID MÜÜA METSAKINNISTUT VÕI RAIEÕIGUST?

Saada pakkumine!

raieõiguse hind