Metsa hindamine

Metsa hindamine (turuväärtuse hindamine) on metsa või kogu kinnistu rahalise väärtuse arvutamine.
Metsa turuväärtust on vaja teada metsa müües ja ostes, kinnistu kindlustamiseks, kinnistu kasutamisel tagatisena, raieõiguse võõrandamisel jne.

Metsakinnistu hektari hind
võib ulatuda kuni 20 000 €/ha.

Metsa hindamisel hinnatakse metsa seisukorda, metsatüüpi, raiemahtu ja realiseerimishindu ning arvutatakse nende alusel välja hinnavahemik.

Tegemist on keerulise ülesandega, mis nõuab spetsiifilisi teadmisi ja praktilist kogemust. Lisaks kinnistu asukohale, suurusele ja seal kasvavale puidule tuleb silmas pidada ka seadusest tulenevaid kitsendusi.

Metsast saadav maht ja sortiment arvutatakse esmalt kokku kehtiva metsamajandamiskava takseerandmete alusel ja seejärel metsas kohapeal tehtud kontrollmõõtmise järgi.

Omame pikaajalist kogemust metsa turuväärtuse hindamisel.


Soovid teada oma metsa väärtust?

Võta meiega ühendust!