Metsaraie

METSARAIE eesmärgiks ei ole ainult rahalise tulu teenimine.

Raie käigus parandatakse olemasolevaid tingimusi metsa kasvuks või luuakse võimalus uue metsa tekkimisele.
Metsaraiet tellides tuleb veenduda teostaja võimekuses ning teadmistes selleks, et ka tulevikus oleks võimalik metsa majandada ning metsaraiet teostada.

Meil on pikaajaline kogemus FSC ning PEFC sertifikaadiga metsade majandamisel ja raiumisel. Seega meie teame kuidas metsa kui keskkonnaga ringi käia.

LAGERAIE on kasvuvõimaluse andmine uuele metsale.

Lageraie käigus raiutakse langilt ära peaaegu kõik puud. Kasvama jäetakse vaid seemne- ning säilikpuud.
Seemnepuude eesmärk on loodusliku uuenemise tagamine. Seemnepuude hulk võiks olla 10-15 tk/ha. Seda ka juhul, kui raiesmik uuendatakse istutamise teel. Nii saavutatakse mitmekesine puistu.
Kui raielank on uuenenud täidavad jäetud seemnepuud säilikpuude rolli.
Säilikpuude ülesanne on loodusliku mitmekesisuse säilitamine.

HARVENDUSRAIE tagab suurema tulu lõppraiel.

Harvendusraie käigus raiutakse üksteist segavad ning kasvult nõrgemad puud. Samuti raiutakse haiged ja vigastustega puud.
Seda kõike selleks, et tagada paremad valgus- ja kasvutingimused metsas ning seeläbi anda tugevamatele puudele võimalus kiiremini ja paremini kasvada.
Harvendusraie suurimaks ohuks on liigse tulu teenimise soov.
Tuleb vältida liiga hõredaks raiumist, kuna seeläbi muutub mets tormihellaks ning on vastuvõtlikum erinevatele haigustele.

SANITAARRAIE ravib metsa.

Sanitaarraie eesmärgiks on metsa hea tervisliku seisukorra tagamine ja säilitamine.
Sanitaarraie käigus raiutakse haiged, surevad, surnud ning tuule poolt maha murdunud puud. Seda kõike selleks, takistada erinevate haiguste ja parasiitide levikut tervetele puudele.

VALGUSTUSRAIE käigus kujundatakse tuleviku mets.

Valgustusraie on mittelikviidne raie mille käigus antakse puudele ruumi kasvada valgustingimuste parandamisega ning konkurentsi vähendamisega.


Omame pikaajalist metsamajandamise kogemust.
Aitame teil teha õigeid otsuseid metsamajandamise võtete leidmisel.

HAKKAME KOOS METSA ÕIGESTI MAJANDAMA!SOOVID TASUTA KONSULTATSIOONI?

JAH!