Metsamajandamiskava

Inventeerimisandmed on oma sisult metsa takseerkirjeldus, milles tuuakse välja puistu vanus, liigiline koosseis, tagavara, kõrgus jms.

Ilma nende teadmiseta ei ole metsa osas ühtegi kaalutletud otsust võimalik vastu võtta.

Metsaseaduse järgi on kehtivad inventeerimisandmed kohustuslikud uuendus- ja harvendusraie tegemiseks. See ei kehti kinnisasja suhtes, kus juriidilise isiku metsa pindala on väiksem kui 2 ha ja füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal väiksem kui 5 ha. 

Saame teid aidata õige ja usaldusväärse metsakava teostaja leidmisel.


Soovid tellida metsamajandamiskava?

Võta meiega ühendust!

Inventeerimisandmete ja metsamajandamiskava koostamise jaoks on võimalik küsida ka toetust, kuid seda alles peale töö tegemist arve alusel ehk toetust makstakse tagantjärgi. Täpsem info Erametsakeskusest.