Kasvava võsa ost


Soovid müüa kasvavat või virnastatud võsa?

Saada pakkumine

Kasvava võsa ost

Kasvava võsa ost toimib sarnaselt raieõiguse ostuga väljatuleku alusel. Enne võsa lõikama asumist sõlmime lepingu, kus määrame ära hilisema hakkepuidu ostuhinna ning orienteeruva koguse.
Vajadusel teeme osalise ettemaksu.
Seejärel lõikame võsa giljotiiniga ning koondame lattu. Peale koondamist toimub hakkimine, kus selgub täpne kogus ning seejärel on lõplik arveldamine.
Kasvava võsa kõrgus võiks olla vähemalt 5 meetrit. Sobilikud alad kasvava võsa ostuks on näiteks: kraavipealsed, metsasihid, teeääred, raiesmikud, mis on uuenenud vale puuliigiga, sarapikud jne…

Ostame kasvavat võsa mandri Eestis ja Saaremaal.
Kasvava võsa hind on väga muutlik. Hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

Virnastatud võsa ost

Virnastatud võsa ostu puhul on tegemist juba eelnevalt omaniku poolt koondatud hakketoorme virna ostuga.
Vajadusel teeme osalise ettemaksu. Peale virna hakkimist selgub täpne kogus ning seejärel toimub arveldamine.

Raiejäätmete ost

Raiejäätmeted on metsaraiest üle jäänud mittelikviidsed puu võrad, oksad ning tüveosad mida saab ideaalselt kasutada hakkepuidu toormeks.
Ostame raiejäätmeid nii virnastatult kui ka raielangilt koondamist vajavana.
Raiejäätmete koristamine langilt annab metsaomanikule täiendava sissetuleku ning lisaks on raielank visuaalselt ilusam ning metsauuendusega seotud tegevused oluliselt lihtsamad.

Raiejäätmete koristamisele ja äraveole tuleb mõelda juba enne raietööde algust. Sellisel juhul kogutakse raietööde käigus raiejäätmed hunnikutesse ning ei sõideta rasketehnikaga nendel peal.

Kui enne raiet on vaja eemaldada alusmets ja see osutub piisavalt mahukaks, siis tasuks kaaluda alusmetsa eemaldamist giljotiiniga.

Raiejäätmete äravedu langilt ei ole lubatud loo- ja nõmmemetsades.


Hakkepuit

Hakkpuit, ka puiduhake, on võsast, raiejäätmetest või muust tarbepuiduks sobimatust puitmaterjalist toodetud, hakkuriga peenestatud kütteaine.

Hakkepuidu tootmine on keskkonnasäästlik tegevus, sest tooraineks on valdavalt mittelikviidne materjal mida saab ideaalselt ära kasutada energia tootmiseks. Hakkepuitu toodetakse Eestis valdavalt mittelikviidsest võsast ning raiejäätmetest. Harvematel juhtudel ka tootmisjääkidest jne.


MÜÜK JA TULUMAKS

Tutvuge võõrandamisest saadud tulu maksustamisega SIIT


Raieõiguse ost

Ostame kasvava kasvava metsa raieõigust fikseeritud hinnaga ja väljatuleku alusel üle kogu Eesti.

Kasvava metsa raieõiguse ost vormistatakse kirjaliku lepinguga raieõiguse müüja ja raieõiguse ostja vahel raieõiguse võõrandamise lepingu näol. Tegemist ei ole notariaalse tehinguga ning seetõttu on lepingu sõlmimine lihtne ja kiire.

Vajadusel aitame teid ka metsateatise vormistamisel ning raiete planeerimisel.

Loe lähemalt raieõiguse ostust SIIT


võsa ost