Metsa hind

Millest sõltub metsa hind?

metsa hind ehk metsamaa hind sõltub mitmest tegurist:

  1. Puiduturu hinnast
  2. Asukohast
  3. Raiutava puidu sortimendist
  4. Raieliigist
  5. Raiutava puidu kogusest
  6. Ligipääsust
  7. Boniteedist
  8. Kitsendustest

Puiduturu hind

Metsa hinda kujundab hetke puiduturg. Kuna puiduturg on äärmiselt kõikuv, siis ka metsast saadav tulu võib kuude lõikes erineda. Puidu hinnad on pidevas muutuses ning seetõttu ka metsa hind on muutlik. Kvartaalset puiduhindade statistikat näeb Erametsakeskuse kodulehelt: SIIT

Metsa asukoht

Metsa hinna kujunemisel on suureks teguriks selle asukoht. Kuna metsamaterjali transport on oluline kuluosa, siis mida lähemal asub raiutav mets puidu lõppostjast seda kõrgemaks kujuneb tulu metsaomanikule. Paberipuu eksporditakse laevatades Eestist välja ning seetõttu on kokkuostjad sadamates. Palki seatakse saeveskites üle Eesti ning ka küttepuud ostetakse üle Eesti.
Seega metsa hind sõltub suuresti raiutava metsa kaugusest lähimast sadamast kus paberipuud kokku ostetakse. Mandri Eestis on peamisteks sadamateks Pärnu, Paldiski ja Kunda.

Raiutava puidu sortiment

Metsa hind sõltub raiutavast puidu sortimendist.
Kõige suuremat tulu toovaks sortimendiks on palk. Järgneb paberipuu ning seejärel küttepuu.

Raieliik

Hind sõltub raieliigist kuna erinevate raiete teostamine on erineva kuluga.
Lageraiet teostatakse valdavalt langetustraktoriga mille tootmiskiirus on kordades suurem kui käsiraie puhul.
Kõige kulukam on käsimeeste raie. Näiteks harvendusraie latiealises metsas. Samas töö tulemus kaalub üle töö kõrge maksumuse.

Raiutav puidu kogus

Üldiselt on väikemate kui 300 tm raiete ülestöötamise hind natuke kallim, kuna metsamasinate transport on kulukas.

Ligipääs

Metsa hind sõltub selle ligipääsetavusest.
Mida kaugemal on metsakinnistu sõiduteest, seda kulukamaks kujuneb metsamaterjali koondamine. Samuti mängib suurt rolli pinnase tugevus.

Boniteet

Metsa hind sõltub mulla viljakusest. Mida viljakam on pinnas, seda kiiremini ja kvaliteetsemalt mets kasvab.

Kitsendused

Metsa hind võib paljustki sõltuda erinevatest piirangutest mis on seatud sellele kinnistule või piirkonnale. Näiteks looduskaitseliste piirangute tõttu on majandamine raskendatud või sootuks keelatud. Sellisel juhul ei saa metsa hinda siduda otseselt puidu hinnaga.


Metsa ost õiglase hinnaga!

Kui oled otsustanud metsakinnistu ära müüa, siis küsi kindlasti pakkumist ka meie käest. Metsa ost kuni 20 000 €/ha.

Oleme huvitatud metsa ostust mandri Eestis ning Saaremaal. 

Metsakinnistu hind sõltub suuresti puiduturust. Kuna metsamaterjali hinnad on pidevas muutuses, siis hetke väärtuse teada saamiseks palun esitage meile hinnapäring.

Metsakinnistu hektari hind
võib ulatuda kuni 20 000 €/ha.

Metsa ostuhinna määravad mitmed asjaolud. Peamiseks hinna kujundajaks on metsakinnistu kogu puidu tagavara ning selle vanus. Väga suureks hinna kujundajaks on ka kinnistu asukoht ja ligipääsetavus.
Metsa ostu pakkumise tegemise teeb lihtsamaks metsamajandamiskava olemasolu. Selle põhjal saame teha teile esialgse pakkumise metsa ostuks andmete alusel. Kui esmane hinna suurusjärk on teile sobilik, siis käime tutvume metsaga ning seejärel vormistame lõpliku pakkumise metsa ostuks.

Tasuta metsa ostu hinnapakkumine.

Hinnapakkumise tegemine metsa ostuks on teile tasuta ning pakkumise küsimine ei kohusta teid tehingut tegema.

Metsakinnistu ostu-müügi tehing kinnitatakse notariaalselt.
Reeglina tasub tehinguga seotud kulud ostja.


Metsa ost

Metsakinnistute ost:
Oleme huvitatud igas arenguklassis olevatest metsadest. Kõrgeimat hinda saame loomulikult pakkuda kohe raiutavate kinnistute eest, kuid oleme väga huvitatud ka keskealistest ning noorest metsast.

Raiutud metsamaa ost:
Raiutud metsamaa puhul on tegemist kas täielikult või osaliselt läbiraiutud metsaga. Huvi sellise metsa vastu on suur, kuna õige majandamise korral tagab see kasumliku metsapõlvkonna tulevikuks.

Talukohad ja põllud:
Oleme huvitatud ka talumaadest mille kooseisu võivad kuuluda: elamumaa, põllumaa ning metsamaa.


Metsa müük ja tulumaks

Tutvuge metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisega SIIT


SOOVID MÜÜA METSAKINNISTUT VÕI RAIEÕIGUST?

Saada pakkumine!

metsa hind

Kasulikud lingid:

Metsaregister
Erametsakeskus
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Metsaseadus
Metsa Majandamise Eeskiri