Promets>

HAKKAME METSA KOOS ÕIGESTI MAJANDAMA!

Meie eesmärgiks on metsade jätkusuutlik ja efektiivne majandamine.

PROMETS OÜ on oma ala spetsialistide poolt loodud metsamajandusteenust pakkuv ettevõte. Planeerime ja teostame raieid ning korraldame metsauuendustöid. Üheks oluliseks tegevuseks on metsakinnistute ning raieõiguse ost ja müük. (metsa ost õiglase hinnaga). Suudame pakkuda terviklahendusi metsakava koostamisest kuni ümarmaterjali transpordini.

Eesmärk on vastutustundlik ja loodussäästlik metsamajandus – selleks oleme loonud metsamajandusliku hariduse ja töökogemusega meeskonna.


Soovid müüa metsakinnistut või raieõigust?

Saada pakkumine!

Meie eelised:

Kogemus – Peamiseks eeliseks on pikaaegne metsakasvatuslik kogemus mille tulemusena suudame metsa majandada nii, et ka tulevikus mets kasvaks ja säiliks.
Metsa hind – Pakume ausat hinda vastavalt turu olukorrale. Vastupidiselt enamusele metsaga tegelevatele ettevõtetele väärtustame meie ka maa hinda. 
FSC ja PEFC – Omame pikaaegset kogemust sertifitseeritud metsade haldamises. 
Kiirus ja usaldusväärsus – Reageerime kiiresti ning tagame professionaalse koostöö.


METSA OST ÕIGLASE HINNAGA!

Kui oled otsustanud metsakinnistu ära müüa, siis küsi kindlasti pakkumist ka meie käest. Metsa ost kuni 20 000 €/ha.

Oleme huvitatud metsa ostust mandri Eestis ning Saaremaal. 

Metsakinnistu hind sõltub suuresti puiduturust. Kuna metsamaterjali hinnad on pidevas muutuses, siis hetke väärtuse teada saamiseks palun esitage meile hinnapäring.

Metsakinnistu hektari hind
võib ulatuda kuni 20 000 €/ha.

Metsa ostuhinna määravad mitmed asjaolud. Peamiseks hinna kujundajaks on metsakinnistu kogu puidu tagavara ning selle vanus. Väga suureks hinna kujundajaks on ka kinnistu asukoht ja ligipääsetavus.
Metsa ostu pakkumise tegemise teeb lihtsamaks metsamajandamiskava olemasolu. Selle põhjal saame teha teile esialgse pakkumise metsa ostuks andmete alusel. Kui esmane hinna suurusjärk on teile sobilik, siis käime tutvume metsaga ning seejärel vormistame lõpliku pakkumise metsa ostuks.

Metsamajandamiskava puudumine ei mõjuta hinda.

Omame pikaaegset metsahindamise kogemust ning saame teha pakkumise metsa ostuks ka ilma metsamajandamiskavata.

Tasuta metsa ostu hinnapakkumine.

Hinnapakkumise tegemine metsa ostuks on teile tasuta ning pakkumise küsimine ei kohusta teid tehingut tegema.

Metsakinnistu ostu-müügi tehing kinnitatakse notariaalselt.
Reeglina tasub tehinguga seotud kulud ostja.


Metsakinnistute ost:
Oleme huvitatud igas arenguklassis olevatest metsadest. Kõrgeimat hinda saame loomulikult pakkuda kohe raiutavate kinnistute eest, kuid oleme väga huvitatud ka keskealistest ning noorest metsast.

Raiutud metsamaa ost:
Raiutud metsamaa puhul on tegemist kas täielikult või osaliselt läbiraiutud metsaga. Huvi sellise metsa vastu on suur, kuna õige majandamise korral tagab see kasumliku metsapõlvkonna tulevikuks.

Talukohad ja põllud:
Oleme huvitatud ka talumaadest mille kooseisu võivad kuuluda: elamumaa, põllumaa ning metsamaa.

Loe lähemalt SIIT


KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE OST

Kasvava metsa raieõiguse ost vormistatakse kirjaliku lepinguga raieõiguse müüja ja raieõiguse ostja vahel raieõiguse võõrandamise lepingu näol. Tegemist ei ole notariaalse tehinguga ning seetõttu on lepingu sõlmimine lihtne ja kiire.

Ostame kasvava metsa raieõigust fikseeritud hinnaga ja väljatuleku alusel.

Raieõiguse võõrandamine fikseeritud hinnaga – Teeme pakkumise kogu raieõiguse ostuks ning tasume kogu summa enne raietööde algust.
Raieõiguse võõrandmaine väljatuleku alusel – Teeme pakkumise sortimentidele ning ülestöötamisele ja transpordile. Enne raietööde alustamist tasume kokkulepitud ettemaksu. Peale puidu realiseerimist ja koguse selgumist tasume lõpliku summa.

Raieõiguse võõrandamine väljatuleku alusel on riskivabam tehing mõlemale osapoolele, kus müüja saab reaalselt selle tulu mida raiutav mets välja annab.

Raieõiguse ostu hinna kujundab hetke puiduturg. Kuna puiduturg on äärmiselt kõikuv, siis ka metsast saadav tulu võib kuude lõikes erineda. Alati enne raieõiguse pakkumiste võtmist  tasuks uurida hetke hinda ning prognoositavat hinnakõikumist järgnevatel kuudel.

Oleme nendeks küsimusteks avatud ja anname teile ausat tagasisidet ning soovitusi millal oleks õige aeg metsa raiuda. 

Raieõiguse ostu hinna üks määrajateks on ka raiutava metsa asukoht ning ligipääsetavus. Ümarpuidu transport nagu iga teinegi transport on kulukas ning kaugus sadamatest ning saeveskitest mängib raieõiguse ostu hinna puhul suurt rolli.

Raieõiguse ostu eelduseks on metsateatise olemasolu. Seda saab taotleda kinnistu omanik või volitatud esindaja ning selle väljastab keskkonnaamet.

Ülejäänud kooskõlastused maakasutusteks jne sõlmib raieõiguse ostja.

Raieõiguse ost vormistatakse raieõiguse võõrandamise lepinguga kuni 1 aastaks. Vajadusel seda lepingu pikendatakse. Näiteks juhul kui raieõiguse ostjast mitteolenevatel põhjustel ei ole saanud raiet teostada.

Vajadusel aitame teid ka metsateatise vormistamisel ning raiete planeerimisel.

Loe lähemalt raieõiguse ostust SIIT


MÜÜK JA TULUMAKS

Tutvuge võõrandamisest saadud tulu maksustamisega SIIT


USALDA OMA METS MEILE!

metsa ost

KASULIKUD LINGID

Metsaregister
Erametsakeskus
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Metsaseadus
Metsa Majandamise Eeskiri

Uudised & Artiklid

Noore metsa hooldamine on kvaliteetse tulevikumetsa tagatis.

Oma järeltulevatele põlvedele terve ja tugeva metsa pärandamise seisukohalt on noore metsa hooldamine kriitilise tähtsusega, isegi kui see alguses suuremaid […]

Doktoritöö: lageraie järel hakkab uus mets süsinikku siduma seitsme aastaga

Eestis on väga erineva liigikooslusega ja erinevalt majandatud metsi. Muutuva kliima tõttu on aga üha olulisem teada iga metsa süsiniku […]

Teises kvartalis jätkus okaspuupalkide kiire hinnatõus

Erametsakeskuse puidu hinnainfo järgi kujunes käesoleva aasta teise kvartali põhimärksõnaks niigi kõrgete okaspuupalkide hindade veelgi kiirem tõus – hinnad püstitasid […]