Promets>

HAKKAME METSA KOOS ÕIGESTI MAJANDAMA!

Meie eesmärgiks on metsade jätkusuutlik ja efektiivne majandamine.

PROMETS OÜ on oma ala spetsialistide poolt loodud metsamajandusteenust pakkuv ettevõte. Planeerime ja teostame raieid ning korraldame metsauuendustöid. Üheks oluliseks tegevuseks on metsakinnistute ning raieõiguse ost ja müük. Suudame pakkuda terviklahendusi metsakava koostamisest kuni ümarmaterjali transpordini.

Eesmärk on vastutustundlik ja loodussäästlik metsamajandus – selleks oleme loonud metsamajandusliku hariduse ja töökogemusega meeskonna.


Soovid müüa metsakinnistut või raieõigust?

Saada pakkumine!

Meie eelised:

Kogemus – Peamiseks eeliseks on pikaaegne metsakasvatuslik kogemus mille tulemusena suudame metsa majandada nii, et ka tulevikus mets kasvaks ja säiliks.
Metsa hind – Pakume ausat hinda vastavalt turu olukorrale. Vastupidiselt enamusele metsaga tegelevatele ettevõtetele väärtustame meie ka maa hinda. 
FSC ja PEFC – Omame pikaaegset kogemust sertifitseeritud metsade haldamises. 
Kiirus ja usaldusväärsus – Reageerime kiiresti ning tagame professionaalse koostöö.


METSA OST ÕIGLASE HINNAGA!

Kui oled otsustanud metsakinnistu ära müüa, siis küsi kindlasti pakkumist ka meie käest. Metsa ost kuni 20 000 €/ha.

Oleme huvitatud metsa ostust mandri Eestis ning Saaremaal. 

Metsakinnistu hind sõltub suuresti puiduturust. Kuna metsamaterjali hinnad on pidevas muutuses, siis hetke väärtuse teada saamiseks palun esitage meile hinnapäring.

Metsakinnistu hektari hind
võib ulatuda kuni 20 000 €/ha.

Metsakinnistute ost:
Oleme huvitatud igas arenguklassis olevatest metsadest. Kõrgeimat hinda saame loomulikult pakkuda kohe raiutavate kinnistute eest, kuid oleme väga huvitatud ka keskealistest ning noorest metsast.

Raiutud metsamaa ost:
Raiutud metsamaa puhul on tegemist kas täielikult või osaliselt läbiraiutud metsaga. Huvi sellise metsa vastu on suur, kuna õige majandamise korral tagab see kasumliku metsapõlvkonna tulevikuks.

Talukohad ja põllud:
Oleme huvitatud ka talumaadest mille kooseisu võivad kuuluda: elamumaa, põllumaa ning metsamaa.

Loe lähemalt SIIT


KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE OST

Kasvava metsa raieõiguse ost vormistatakse kirjaliku lepinguga raieõiguse müüja ja raieõiguse ostja vahel raieõiguse võõrandamise lepingu näol. Tegemist ei ole notariaalse tehinguga ning seetõttu on lepingu sõlmimine lihtne ja kiire.

Ostame kasvava metsa raieõigust fikseeritud hinnaga ja väljatuleku alusel.

Raieõiguse võõrandamine fikseeritud hinnaga – Teeme pakkumise kogu raieõiguse ostuks ning tasume kogu summa enne raietööde algust.
Raieõiguse võõrandmaine väljatuleku alusel – Teeme pakkumise sortimentidele ning ülestöötamisele ja transpordile. Enne raietööde alustamist tasume kokkulepitud ettemaksu. Peale puidu realiseerimist ja koguse selgumist tasume lõpliku summa.

Raieõiguse võõrandamine väljatuleku alusel on riskivabam tehing mõlemale osapoolele, kus müüja saab reaalselt selle tulu mida raiutav mets välja annab.

Loe lähemalt raieõiguse ostust SIIT


MÜÜK JA TULUMAKS

Tutvuge võõrandamisest saadud tulu maksustamisega SIIT

Uudised & Artiklid

Puiduturg jätkab langust, aasta lõpp on puitu müüvale metsaomanikule keeruline.

Erametsakeskuse tellitud ja OÜ Tark Mets koostatud 2019. a III kvartali puidu hinnastatistika näitab, et sarnaselt kvartal varasemale on puiduhinnad langustrendis – […]

Kinnitati riigimetsa uuendusraiete pindala

Keskkonnaminister Rene Kokk määras, kui palju tohib aastatel 2021-2025 teha riigimetsas uuendusraiet. Raiete pindala jääb võrreldes eelmise perioodiga peaaegu samaks, […]

400 kilost seemnetest saab 15 miljonit kuusetaime

Sügisel, kui põllumehed räägivad põllukultuuride saagikusest, on paras aeg kõnelda ka metsapuude seemnekandvusest ja seemnete varumise võimalikkusest. Metsapuude seemnekandvus ei […]