Promets>

HAKKAME METSA KOOS ÕIGESTI MAJANDAMA!

Meie eesmärgiks on metsade jätkusuutlik ja efektiivne majandamine.

PROMETS on oma ala spetsialistide poolt loodud metsamajandusteenust pakkuv ettevõte. Planeerime ja teostame raideid ning korraldame metsauuendustöid. Üheks oluliseks tegevuseks on metsakinnistute ning raieõiguse ost ja müük. Meil on partnerlussuhted nimekate metsandusettevõtetega, suudame pakkuda terviklahendusi metsakava koostamisest kuni ümarmaterjali transpordini.

Eesmärk on vastutustundlik ja loodussäästlik metsamajandus – selleks oleme loonud metsamajandusliku hariduse ja töökogemusega meeskonna.


Soovid müüa metsakinnistut või raieõigust?

Saada pakkumine!

Uudised & Artiklid

Puiduturg jätkab langust, aasta lõpp on puitu müüvale metsaomanikule keeruline.

Erametsakeskuse tellitud ja OÜ Tark Mets koostatud 2019. a III kvartali puidu hinnastatistika näitab, et sarnaselt kvartal varasemale on puiduhinnad langustrendis – […]

Kinnitati riigimetsa uuendusraiete pindala

Keskkonnaminister Rene Kokk määras, kui palju tohib aastatel 2021-2025 teha riigimetsas uuendusraiet. Raiete pindala jääb võrreldes eelmise perioodiga peaaegu samaks, […]

400 kilost seemnetest saab 15 miljonit kuusetaime

Sügisel, kui põllumehed räägivad põllukultuuride saagikusest, on paras aeg kõnelda ka metsapuude seemnekandvusest ja seemnete varumise võimalikkusest. Metsapuude seemnekandvus ei […]