Metsamaa ost

METSAMAA OST ÕIGLASE HINNAGA!

Kui oled otsustanud metsamaa ära müüa, siis küsi kindlasti pakkumist ka meie käest.

Oleme huvitatud metsamaa ostust mandri Eestis ning Saaremaal. 

Metsamaa hind sõltub suuresti puiduturust. Kuna metsamaterjali hinnad on pidevas muutuses, siis hetke väärtuse teada saamiseks palun esitage meile hinnapäring.

Metsamaa hektari hind
oleneb hetke puiduturust.

Metsamaa ostuhinna määravad mitmed asjaolud. Peamiseks hinna kujundajaks on metsamaa kogu puidu tagavara ning selle vanus. Väga suureks hinna kujundajaks on ka metsamaa asukoht ja ligipääsetavus.
Metsamaa ostu pakkumise tegemise teeb lihtsamaks metsamajandamiskava olemasolu. Selle põhjal saame teha teile esialgse pakkumise metsamaa ostuks andmete alusel. Kui esmane hinna suurusjärk on teile sobilik, siis käime tutvume metsaga ning seejärel vormistame lõpliku pakkumise metsamaa ostuks.

Metsamajandamiskava puudumine ei mõjuta hinda.

Omame pikaaegset metsahindamise kogemust ning saame teha pakkumise metsamaa ostuks ka ilma metsamajandamiskavata.

Tasuta metsamaa ostu hinnapakkumine.

Hinnapakkumise tegemine metsamaa ostuks on teile tasuta ning pakkumise küsimine ei kohusta teid tehingut tegema.

Metsamaa ostu-müügi tehing kinnitatakse notariaalselt.
Reeglina tasub tehinguga seotud kulud ostja.


METSAMAA OST

Metsakinnistute ost:
Oleme huvitatud igas arenguklassis olevatest metsadest. Kõrgeimat hinda saame loomulikult pakkuda kohe raiutavate kinnistute eest, kuid oleme väga huvitatud ka keskealistest ning noorest metsast.

Raiutud metsamaa ost:
Raiutud metsamaa puhul on tegemist kas täielikult või osaliselt läbiraiutud metsaga. Huvi sellise metsamaa vastu on suur, sest õige majandamise korral tagab see kasumliku metsapõlvkonna tulevikuks.

Talukohad ja põllud:
Oleme huvitatud ka talumaadest mille kooseisu võivad kuuluda: elamumaa, põllumaa ning metsamaa.


METSAMAA MÜÜK JA TULUMAKS

Tutvuge metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisega SIIT


RAIEÕIGUSE OST

Ostame kasvava kasvava metsa raieõigust fikseeritud hinnaga ja väljatuleku alusel üle kogu Eesti.

Kasvava metsa raieõiguse ost vormistatakse kirjaliku lepinguga raieõiguse müüja ja raieõiguse ostja vahel raieõiguse võõrandamise lepingu näol. Tegemist ei ole notariaalse tehinguga ning seetõttu on lepingu sõlmimine lihtne ja kiire.

Vajadusel aitame teid ka metsateatise vormistamisel ning raiete planeerimisel.

Loe lähemalt raieõiguse ostust SIIT


USALDA OMA METS MEILE!

metsamaa ost