Raiemeistri teenus

Raiemeistri teenus

Raiemeistri teenus on nendele metsaomanikele, kellel puuduvad vajalikud teadmised või ressurss raietegevust organiseerida ja ellu viia.

Pakume raiemeistri teenust üle Eesti.

Omame pikaajalist kogemust raiete planeerimisel ja ellu viimisel. Suudame pakkuda terviklahendust planeerimisest kuni teostuseni.

Meie eelised

Kogemus – Suurimaks eeliseks on pikaaegne metsamajanduslik kogemus mille tulemusena suudame metsa majandada nii, et ka tulevikus mets kasvaks ja säiliks.
FSC ja PEFC – Omame pikaaegset kogemust sertifitseeritud metsade majandamisel. 
Kiirus ja usaldusväärsus – Reageerime kiiresti ning tagame professionaalse koostöö.

Teenus sisaldab

 • Vajaliku dokumentatsiooni ja lubade vormistamine
 • Raiutavate alade tähistamine looduses
 • Raieprognoosi koostamine
 • Töödeks vajalike jooniste koostamine
 • Maakasutuselepingute sõlmimine
 • Raietööde organiseerimine ja järelevalve
 • Autotranspordi korraldamine
 • Raietööde käigus kahjustunud alade korrastamine (kui vajalik)

Soovite raiemeistri teenust?

Võtke ühendust!


Metsa haldamine

Metsa haldamine on teenus metsaomanikele, kellel pole endal aega või piisavalt metsamajanduslike teadmiseid oma metsa majandamiseks.

PROMETS OÜ on metsandusspetsialistide poolt loodud metsamajandusteenust pakkuv ettevõte. Planeerime ja teostame raieid ning korraldame metsauuendustöid. 

Üle 15 aastase metsamajandusliku kogemusega tagame professionaalse lähenemise metsale kui ökosüsteemile.

Pakume terviklahendusi metsakava koostamisest kuni ümarmaterjali transpordini. 
Ettevõtte eesmärgiks on vastutustundlik ja loodussäästlik metsade majandamine nii, et säiliks mets ka tulevastele põlvkondadele.

Osutame metsamajandusteenust terviklahendusena ning teostame ka hooajalisi metsamajanduslikke töid. Selleks oleme loonud metsamajandusliku hariduse ja pikaajalise töökogemusega meeskonna, kes teab, kuidas metsa kui keskkonnaga ringi käia. 

Teenuste nimekiri

 • Raiete planeerimine ja sisse märkimine
 • Raie teostus ja järelevalve
 • Reiemeistri teenus
 • Metsauuenduse planeerimine ja teostamine
 • Kultuurihooldus ja valgustusraie
 • Metsa hindamine
 • Metsamajanduslik konsultatsioon
 • Metsaomaniku huvide kaitsmine

Kasulikud lingid

Metsaregister
Erametsakeskus
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)
Metsaseadus
Metsa Majandamise Eeskiri

Raiemeistri teenus