Raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõiguse ost vormistatakse kirjaliku lepinguga raieõiguse müüja ja raieõiguse ostja vahel raieõiguse võõrandamise lepingu näol. Tegemist ei ole notariaalse tehinguga ning seetõttu on lepingu sõlmimine lihtne ja kiire.

Ostame kasvava metsa raieõigust fikseeritud hinnaga ja väljatuleku alusel.


Soovid müüa raieõigust?

Saada pakkumine!

Raieõiguse võõrandamine fikseeritud hinnaga – Teeme pakkumise kogu raieõiguse ostuks ning tasume kogu summa enne raietööde algust.
Raieõiguse võõrandmaine väljatuleku alusel – Teeme pakkumise sortimentidele ning ülestöötamisele ja transpordile. Enne raietööde alustamist tasume kokkulepitud ettemaksu. Peale puidu realiseerimist ja koguse selgumist tasume lõpliku summa.

Raieõiguse võõrandamine väljatuleku alusel on riskivabam tehing mõlemale osapoolele, kus müüja saab reaalselt selle tulu mida raiutav mets välja annab.


Hinna kujunemine

Raieõiguse ostu hinna kujundab hetke puiduturg. Kuna puiduturg on äärmiselt kõikuv, siis ka metsast saadav tulu võib kuude lõikes erineda. Alati enne raieõiguse pakkumiste võtmist  tasuks uurida hetke hinda ning prognoositavat hinnakõikumist järgnevatel kuudel.

Oleme nendeks küsimusteks avatud ja anname teile ausat tagasisidet ning soovitusi millal oleks õige aeg metsa raiuda. 

Raieõiguse ostu hinna üks määrajateks on ka raiutava metsa asukoht ning ligipääsetavus. Ümarpuidu transport nagu iga teinegi transport on kulukas ning kaugus sadamatest ning saeveskitest mängib raieõiguse ostu hinna puhul suurt rolli.


Kooskõlastused ja load

Raieõiguse ostu eelduseks on metsateatise olemasolu. Seda saab taotleda kinnistu omanik või volitatud esindaja ning selle väljastab keskkonnaamet.

Ülejäänud kooskõlastused maakasutusteks jne sõlmib raieõiguse ostja.

Raieõiguse ost vormistatakse raieõiguse võõrandamise lepinguga kuni 1 aastaks. Vajadusel seda lepingu pikendatakse. Näiteks juhul kui raieõiguse ostjast mitteolenevatel põhjustel ei ole saanud raiet teostada.

Vajadusel aitame teid ka metsateatise vormistamisel ning raiete planeerimisel.


Raieõiguse müük ja tulumaks

Tutvuge raieõiguse võõrandamisest saadud tulu maksustamisega SIIT


Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost:
Oleme huvitatud igas arenguklassis olevatest metsadest. Kõrgeimat hinda saame loomulikult pakkuda kohe raiutavate kinnistute eest, kuid oleme väga huvitatud ka keskealistest ning noorest metsast.

Raiutud metsamaa ost:
Raiutud metsamaa puhul on tegemist kas täielikult või osaliselt läbiraiutud metsaga. Huvi sellise metsa vastu on suur, kuna õige majandamise korral tagab see kasumliku metsapõlvkonna tulevikuks.

Talukohad ja põllud:
Oleme huvitatud ka talumaadest mille kooseisu võivad kuuluda: elamumaa, põllumaa ning metsamaa.

Loe lähemalt SIIT


Omame pikaajalist metsamajandamise kogemust.
Aitame teil teha õigeid otsuseid metsamajandamise võtete leidmisel.

HAKKAME KOOS METSA ÕIGESTI MAJANDAMA!

raieõiguse ost